BƯU ĐIỆN HOA NÓI

Bưu điện Hoa Nói
0906817021 (for English: Whatsapp/Viber)

Giỏ hàng của bạn đang trống

Tiếp tục mua hàng

Chính sách đổi trả

ĐỔI TRẢ
- Sản phẩm không được trả.
- Sản phẩm được đổi. Trong trường hợp sản phẩm mới có giá trị nhỏ hơn giá trị sản phẩm đã đặt, Chúng tôi không hoàn trả lại tiền chênh lệnh. Trong trường hợp sản phẩm mới có giá trị lớn hơn sản phẩm đã đặt, Bạn vui lòng thực hiện việc thanh toán giá trị chênh lệch, cộng với phí thay đổi. Sản phẩm sẽ được thực hiện sau khi việc thanh toán hoàn tất.

ĐỀN BÙ 
- Bạn chỉ được đền bù khi lỗi sản phẩm xuất phát từ HOANÓI.
     + Lỗi về chất lượng hoa
     Là khi HOANÓIdùng hoa héo, hoa dập vào sản phẩm, loại trừ một số loại hoa ưa nước, cánh sương (lớp ngoài cùng luôn có màu đậm, xoăn)và cánh rũ có thể bị hiểu nhầm là hoa kém chất lượng, chúng tôi sẽ thông tin kỹ đến Bạn khi sản phẩm có dùng đến những loại hoa này.

     + Lỗi hỏng sản phẩm do ship
     Là khi sản phẩm bị hỏng do shipper.

     + Lỗi về mẫu
     Là khi sản phẩm làm ra không đúng như mẫu đã thoả thuận.

     + Lỗi về loại hoa
     Là khi sản phẩm cố tình sử dụng loại hoa mà khách yêu cầu không được dùng.

     + Lỗi trễ giờ
    Là khi sản phẩm giao không đúng với thời gian đã thoả thuận.

- Các mức đền bù (mỗi cách được chọn là do sự thoả thuận giữa Bạn và HoaNói):
    + Thu lại sản phẩm để chỉnh sửa.
    + Hoặc Offer/Discount 15% - 20% cho lần order tiếp theo.
    + Hoặc refund toàn bộ giá trị đơn hàng vào tài khoản ngân hàng (trong 7 ngày làm việc).
    + Hoặc gửi lại sản phẩm tương đương.